Seminář Povinnosti v dodavatelském řetězci včetně následných uživatelů

 Termín není zatím uveden

Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců, následných i konečných uživatelů (chemické látky a směsi, předměty, aerosoly, biocidy, detergenty...). Podrobný souhrn povinností jednotlivých článků dodavatelského řetězce při plnění evropských nařízení REACH a CLP i českých předpisů. Povinnosti vyplývající ze souvisejících předpisů (detergenty, aerosoly, přeprava ADR, biocidy, povinnosti vůči předmětům podle REACH) při uvádění jednotlivých typů chemických výrobků na trh.

 

Název:

Seminář Povinnosti v dodavatelském řetězci včetně následných uživatelů

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Seminář je určen pro členy dodavatelského řetězce od výrobců/dovozců přes distributory až po prodejce a konečné uživatele chemických látek a směsí, předmětů, aerosolů, biocidů, detergentů...) .

Členy dodavatelského řetězce jsou výrobci (látek), dovozci (látek a směsí), následní uživatelé (uživatelé chemie obecně, výrobci směsí, výrobci předmětů), distributoři (distributorem je i maloobchodní prodejce chemických výrobků).

Obsah kurzu:

  • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh a při jejich používání:
  • Základní povinnosti z nařízení REACH a CLP (registrace látek, notifikace, klasifikace, označování, balení a další)
  • Povinnosti z chemického zákona (oznamování nebezpečných směsí)
  • Povinnosti ze zákona o veřejném zdraví při nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi (omezení prodeje a používání, zajištění nakládání OZO, školení, zabezpečení, písemná pravidla)
  • Povinnosti z dohody ADR (zejména povinnosti odesílatele a příjemce nebezpečných věc��)
  • Povinnosti v oblasti biocidů a detergentů (povinnosti při uvádění na trh, do oběhu, používání)
  • Povinnosti v oblasti aerosolů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz