Seminář Oznamování směsí a detergentů, notifikace látek, využívání agentury ECHA

 Termín není zatím uveden

Oznamování v CHLAP (databáze chemických směsí na ministerstvu zdravotnictví) dle chemického zákona a dle biocidního zákona. Notifikace látek na ECHA (oznamování klasifikovaných látek do evropské chemické agentury). Povolování a omezení podle nařízení REACH. Orientace na stánkách Evropské chemické agentury a využití informací v praxi.

Hlavní témata:

• oznamování směsí, detergentů a biocidů českém registru CHLAP
• praktická (on-line) ukázka zpracování oznámení
• notifikace dle nařízení CLP na ECHA, zásadní změny v oznamování on-line přes systém REACH-IT (on-line ukázka)
• orientace a využívání informací na stánkách ECHA

Název:

Seminář Oznamování směsí a detergentů, notifikace látek, využívání agentury ECHA

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Termín není zatím uveden

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Dodavatele, kteří uvádějí na český trh chemické směsi (následní uživatelé a distributoři) nebo biocidy – zápis CHLAP. Dodavatelé, kteří uvádějí na trh vyráběné nebo dovážené látky (i jako součásti směsí) – notifikace ECHA. A všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o stránkách ECHA, jak fungují, jaké informace zde najdeme, jak s nimi pracovat.

Obsah kurzu

• Oznamování dle chemického zákona: při výrobě nebo dovozu nebezpečných chemických směsí do ČR, při nákupu chemických směsí, detergentů a biocidů v EU pro další distribuci, uvádění na trh, v případě biocidů i pro vlastní potřebu.
• Notifikace látek v REACH-IT na ECHA (týká se dovozu nebezpečných chemických látek i nebezpečných látek obsažených v směsích)
• Orientace na stánkách Evropské chemické agentury a využití informací v praxi.
• Řešení dotazů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz