Seminář ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novela vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

Název:

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

8.4.2019: Praha
4.11.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností firem v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast odpadů. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, vedení evidencí a ohlašování v oblasti odpadů, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Program

9.00 hod. - do cca 14.00 hod.

 
 • Přehled legislativy

 • Novela vyhlášky č. 321/2014 Sb

 • Nové metodické pokyny MŽP:

  • pro stavební odpady

  • pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (autovraky, občan, subjekt bez IČO)

  • pro vedení evidence a ohlašování odpadů obcemi

  • k azbestu

 • Přehled nových povinností a změn

 • Klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat

 • Označování nebezpečných odpadů

 • Obsah ILNO; postup při zpracování

 • Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů; SEPNO

 • Plnění evidenčních a ohlašovacích povinností

 • Používání identifikačních čísel zařízení a provozoven, ISOH, RZP

 • Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP, Registr dopravců

 • Nakládání se sedimenty a kaly

 • Využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů

 • Zpětný odběr vyjmenovaných výrobků

 • Chystané změny legislativy:

  • Příprava nového zákona o odpadech, o obalech, o výrobcích s ukončenou životností

  • Novely směrnic k balíčku oběhového hospodářství a jejich dopad na ČR nakládání s odpady

  • Návrhu směrnice k o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

  • Připravované změny EU předpisů

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Eva Směšná

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz