Seminář ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

 31.10.2018: Praha

Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novela vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

Název:

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

31.10.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Určeno pro:

Pracovníci odpovědní za plnění povinností firem v oblasti podnikové ekologie, zejména oblast odpadů. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, vedení evidencí a ohlašování v oblasti odpadů, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Program

9.00 hod. - do cca 14.00 hod.

 
 • Přehled legislativy
 • Přehled nových povinností a změn
 • Nová klasifikace nebezpečných odpadů; jak postupovat
 • Nové označování nebezpečných odpadů
 • Nový obsah ILNO; postup při zpracování
 • Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
 • Novinky při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností
 • Přidělování a používání identifikačních čísel zařízení
 • Ohlašování provozu zařízení přes ISPOP; připravované změny v autorizaci hlášení
 • Nová úprava pro nakládání se sedimenty a kaly
 • Novinky při využívání odpadů na povrchu terénu, vzorkování odpadů (novela 387/2016 mění 294/2005)
 • Změny ve zpětném odběru olejů
 • Nová úprava zpětného odběru pneumatik
 • Připravovaný zákon o odpadech
 • Připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Eva Směšná

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Kozí 4, 656 99 Brno

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz