Seminář Legislativa životního prostředí v kostce 2018

3.10.2018: Praha  10.10.2018: Brno  28.11.2018: Praha

Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy.

Název:

Seminář Legislativa ŽP v kostce

přehled povinností firmy v podnikové ekologii (vč. kompletní dokumentace a software)

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

3.10.2018: Praha
10.10.2018: Brno
28.11.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:

Úvodní seznámení s problematikou povinností firem v oblasti podnikové ekologie. Určeno pro pracovníky odpovědné za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Cílem kurzu je představit přehledně a uceleně problematiku podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.

Hlavní témata semináře:

 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení
 • efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů
 • legislativa životního prostředí vztahujících se na podnikovou praxi
 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa 

Zvláštní bonus:

Účastník obdrží pro další individuální vzdělávání kompletní výbavu pro podnikového ekologa:

 • e-book Průvodce podnikovou ekologií s ročním přístupem (povinnosti, registr právních požadavků, EKOaudit, vzory dokumentace...)
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologii v aktuálním vydání

Program:

Hlavní povinnosti běžných firem, seznámení s aktuálními změnami a výhled změn:
 •     Nakládání s chemickými látkami a přípravky
 •     Prevence závažných havárií
 •     Odpadové hospodářství
 •     Využití a ochrana vod
 •     Ochrana ovzduší
 •     Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP
 •     Obaly
 •     Ekologická újma

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o.

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Brno: BRNOOFFICE, Králova 9, 616 00 Brno

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz