Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Změny v oblasti evidence a ohlašování: změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů). Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.2.2018.

Název:

Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, evidence přepravy nebezpečných odpadů - systém SEPNO

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

30.1. 2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Obsah kurzu:

  • změny zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů v roce 2017 a připravované změny

  • změny v oblasti evidence a ohlašování

  • praktické ukázky obsluhy ISPOP, stažení formulářů, vyplňování, způsoby odeslání a autorizace, sledování stavu hlášení

  • pravidla pro vedení průběžné evidence a ohlašování produkce odpadů

  • evidence a ohlašování odpadů odpadovými firmami: odpady, autovraky, elektrozařízení a elektroodpady, zařízení, zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů

  • Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.1.2018 (systém SEPNO).

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Eva Směšná

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz