Seminář Bezpečnostní list

Pro konkrétní směs se naučíte sestavit nebo kontrolovat bezpečnostní list včetně všech souvisejících činností (klasifikace, hledání dat, doplňování dat z expozičních scénářů..)

Název:

Seminář Bezpečnostní list

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

17.4.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

  • Tvorba a kontrola bezpečnostních listů podle aktuálních předpisů (nařízení REACH, CLP) a návodů (ECHA)

  • Bezpečnostní list po 1.6.2017 podle nařízení 830/2015 a dalších novel nařízení CLP/REACH

  • Opakující chyby v bezpečnostních listech

  • Základní povinnosti související s expozičními scénáři

  • Oznamování nebezpečných chemických směsí na MZd (CHLAP)

  • Praktické příklady

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9

Cena:

4.900 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 5.929 Kč.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Bezpečnostní list - sestavování a kontrola BL, odborná způsobilost - 31.5.2018: Praha

   Prezentace Bezpečnostní list 
   Bezpečnostní list - návod  
   Bezpečnostní list - dotazník